Mechatronika w PWSZ w Tarnowie. Nowy kierunek studiów!

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnienia do prowadzenia na kierunku „mechatronika” kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ślad za opinią PKA stosowną zgodę wyraziło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To oznacza, że nowy, dwudziesty kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zostanie uruchomiony od przyszłego roku akademickiego 2018/2019.

Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki. Połączenie mające na celu szybsze i skuteczniejsze projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń. – Mechatronika to swoiste ukoronowanie nauk technicznych – tłumaczy prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji, autor koncepcji nowego kierunku.