Dr Marek Chyc „Pionierem Innowacji 2017”

Kapituła konkursu „Tarnowska Innowacja” doceniła wynalazek dr. Marka Chyca z Zakładu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zaszczytny tytuł „Pioniera Innowacji” oraz czek na 12 tys. zł trafił w jego ręce za opatentowany już ekologiczny dodatek do węgla, zmniejszający ilość szkodliwych pyłów, powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery. W czasie ogólnonarodowej debaty na temat walki ze smogiem, pomysł naukowca z PWSZ wskazuje jedno z rozwiązań mogących poprawić sytuację. To drugie z rządu wyróżnienie w konkursie dla pracownika PWSZ. Rok temu tytuł „Pioniera Innowacji” zdobył dr inż. Daniel Król z Zakładu Informatyki.

Prezentując swój projekt zgromadzonym na Sali Lustrzanej dr Marek Chyc mówił, że zawierający tlenki żelaza dodatek, w który można wzbogacać węgiel już na etapie wydobywania go w kopalniach, ogranicza emisję zanieczyszczeń, takich jak sadza i tlenek węgla oraz związków rakotwórczych.

– Dzięki temu możemy też spalać mniej paliwa dla uzyskania tej samej ilości ciepła – podkreślał wynalazca, dodając, że dodatki do węgla już istnieją, jednak większość z nich zawiera substancje, mające negatywny wpływ na środowisko i na instalacje służące do spalania.

Dr Marek Chyc jest chemikiem, pracuje w Zakładzie Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, doktorat uzyskał w Głównym Instytucie Górnictwa. Jak wielokrotnie podkreślał, jakość powietrza jest mu szczególnie bliska, a nad swoim projektem pracował przez 10 lat. Jego wynalazek został objęty ochroną patentową. Trwają teraz rozmowy o wdrożeniu go do użytku i dodatkowe badania.

– Ta nagroda daje szanse na to, że zostaniemy dostrzeżeni przez osoby, które mogą być zainteresowane komercjalizacją naszych wynalazków – podkreślał Marek Chyc.