Zgoda na studia magisterskie

22 lipca 2009 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PWSZ otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia polska”.