Zgoda na prowadzenie nowego kierunku

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pozytywnie zaopiniowało wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów - elektronika i telekomunikacja.