Zgoda na kierunki artystyczne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych grafika oraz wzornictwo.