Zapadła decyzja o remoncie koszar

Władze Miasta Tarnowa podjęły decyzję o remoncie tzw. górnych koszar. Niezbędne do przeprowadzenia remontu fundusze zostały przekazane z kasy miejskiej i Skarbu Państwa.