XV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Organizatorem XV Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych była tarnowska PWSZ. W obradach wzięli udział Rektorzy lub Prorektorzy 32 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zaproszeni goście – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki a także Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała i Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras.