Wybory Władz Uczelni zakończone

8 kwietnia Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora w kadencji 2015 – 2019 dr hab. Jadwidze Lasce, prof. PWSZ.16 kwietnia 2015 r. Kolegium Elektorów dokonało wyboru osób, które obejmą stanowiska prorektorów. Na stanowisko Prorektora ds. współpracy i rozwoju została wybrana dr Małgorzata Kołpa. Stanowisko Prorektora ds. studenckich i dydaktyki objęła dr Małgorzata Martowicz.