WSZ przejęła od Skarbu Państwa budynek

13 listopada 1998 r. Senat WSZ w Tarnowie wyraził pozytywną opinię w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, położonej przy ul. Fredry 16.