Węzeł sieci PIONIER w PWSZ

23 czerwca 2009 r. uruchomiono węzeł światłowodowej sieci szerokopasmowej PIONIER. Przyłączenie Tarnowa do nowoczesnej sieci naukowej możliwe było dzięki funduszom uzyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym oraz Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH.