Uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich

W obecności Władz Uczelni, Samorządu i tarnowskich parlamentarzystów odbyła się uroczystość wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom Instytutu Politechnicznego.