Unijne miliony dla Uczelni

3,8 miliona złotych. Tyle otrzymała PWSZ na realizację projektów „KLEKSS – Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” oraz „KLEKSS BIS” w wyniku rozstrzygnięcia ministerialnego konkursu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Zgodnie z planem, oba projekty realizowane były cyklicznie, do października 2012 r.