Uczelnia zawiera porozumienia o współpracy

14 kwietnia 2011 r. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy tarnowską PWSZ a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Było to już drugie porozumienie zawarte przez naszą Uczelnię. Wcześniej, 8 kwietnia, podobna umowa została zawarta z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ciągu kilku kolejnych miesięcy takie same porozumienia zawarto z Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Rolniczym i Akademią Sztuk Pięknych. Zawarte porozumienia regulują m.in. kwestie współpracy w ramach programów badawczych, doskonalenia programów nauczania oraz podwyższania kwalifikacji kadry dydaktycznej.