Uczelnia otrzymuje kolejne nieruchomości

Rektor prof. dr. hab. Adam Juszkiewicz i Prezydent Tarnowa Józef Rojek podpisali akt notarialny. Umowa dotyczyła darowizny na rzecz PWSZ dwóch działek przy ul. Goldhammera wraz z budynkami.