Uczelnia miejscem obrad Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

W dniach 12-13 września 2003 r. w tarnowskiej PWSZ odbył się LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pod hasłem "Język a pismo".