Uczelnia laureatem plebiscytu „Małopolska. Widać zmiany!”

W plebiscycie Województwa Małopolskiego na najlepszą inicjatywę lokalną realizowaną z Funduszy Europejskich w Małopolsce, w kategorii „Przestrzeń do życia” nagrodzono projekt „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.