Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

W rankingu Perspektyw uwzględniającym 29 publicznych szkół zawodowych, tarnowska PWSZ zdobywając łącznie 77,14 p. zajęła miejsce trzecie. W zestawieniu brano pod uwagę prestiż uczelni, siłę naukową, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.