Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ponownie zajęła trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych czasopisma Perspektywy w kategorii wyższych szkół zawodowych.W rankingu uwzględniono 30 z 36 istniejących państwowych wyższych szkół zawodowych. Tarnowska uczelnia zdobyła łącznie 90 punktów na 100 możliwych. W zestawieniu brano pod uwagę prestiż uczelni (opinie pracodawców i kadry akademickiej), siłę naukową (m.in. prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej), warunki kształcenia (bazę dydaktyczną, bibliotekę), innowacyjność oraz umiędzynarodowienie (m.in. liczba studentów cudzoziemców, liczba nauczycieli akademickich z zagranicy, wymiany studenckie).