Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej zorganizowane w dniach 1 – 2 czerwca 2012 r. były wspólnym przedsięwzięciem pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Filologii Romańskiej i nauczycieli języka francuskiego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Tarnowa i okolic, zrealizowanym przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Urzędem Miasta Tarnowa.