Tarnów University College feasibility study

Uniwersytet Jagielloński wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, władzami województwa tarnowskiego oraz władzami samorządowymi Tarnowa zgłosił do programu "Tempus" projekt rocznego grantu "Tarnów University College - feasibility study". Koordynatorem projektu został prof. Adam Juszkiewicz, partnerami w realizacji zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagraniczne ośrodki uniwersyteckie m.in. Uniwersytet Paryski, Uniwersytet w Bari oraz Kolegium Uniwersyteckie w Karlstad.