Targi Pracy dla „zawodowców”

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyły się Targi Pracy pn. Planowanie, Współpraca, Rozwój – Targi Pracy dla „zawodowców”. Były to pierwsze Targi Pracy zorganizowane w tarnowskiej PWSZ przez uczelniane Biuro Karier i Projektów. Uczelnia postanowiła skorzystać z faktu, że stanowi dla Tarnowa i regionu tarnowskiego nie tylko centrum dydaktyczno-naukowe, ale również zaplecze kulturalne, platformę dialogu społecznego i kolebkę innowacyjności.