Szkoła Letnia Matematyki Finansowej

Zakład Matematyki już po raz drugi zorganizował dla studentów matematyki Szkołę Letnią Matematyki Finansowej. Celem spotkań było umożliwienie wymiany doświadczeń na szerszym forum oraz kreowanie konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy.