Święto Uczelni 18 maja

Senat PWSZ w Tarnowie podjął uchwałę, iż Święto Uczelni będzie obchodzone dnia 19 maja, a po raz pierwszy w dniu 19 maja 2008 r., w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia.