Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może prowadzić kształcenie na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wysoki poziom przygotowania uczelni potwierdziła swoją pozytywną opinią Polska Komisja Akredytacyjna, a decyzję o nadaniu stosownych uprawnień wydało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Aby uzyskać uprawnienia Uczelnia musiała spełnić wiele warunków: od minimum kadrowego, przez bazę infrastrukturalną aż do programów kształcenia. – Opinia PKA i decyzja MNiSW, która dotarła do nas wczoraj potwierdzają, że sprostaliśmy im wszystkim. To oczywiście wymagało wielu wysiłków i ciężkiej pracy, ale najważniejsze, że udało się – cieszy się dr Piotr Kuczek Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego.

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oznacza, że Instytut Ochrony Zdrowia jest pierwszym instytutem PWSZ w Tarnowie, w którym można zdobyć tytuł magistra na wszystkich prowadzonych kierunkach. – W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz właśnie Wychowanie Fizyczne. Studenci dwóch pierwszych mogli już wcześniej uzyskać w Tarnowie tytuł magistra, bardzo się cieszę, że dołączył do nich kolejny, ostatni, jaki mamy w swojej ofercie edukacyjnej – stwierdził dr Mariusz Pociecha, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.