Studia magisterskie na pielęgniarstwie

Dzięki zgodzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014 rozpoczęto kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.