Studia magisterskie na administracji

Kilkumiesięczne starania tarnowskiej PWSZ o prowadzenie studiów magisterskich na kolejnym kierunku zakończyły się sukcesem. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja.Szybki tryb wydania decyzji przez Ministra po otrzymaniu wydanej przez Polską Komisję Akredytacyjną pozytywnej opinii na temat wniosku Uczelni, oznaczał, że rekrutacja na studia magisterskie na kierunek administracja była możliwa już w okresie czerwca i lipca tego samego roku.