Studia dualne na Elektronice i Telekomunikacji oraz Mechatronice

Studia dualne to szczególny rodzaj studiów, podczas których część zajęć praktycznych (tzw. staży) studenci realizują w zakładach przemysłowych. Na ten cel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zdobyła w tym roku fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu będzie możliwe finansowanie dodatkowych stypendiów dla studentów, którzy część zajęć będą odbywać w Grupie Azoty S.A., Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. lub ATB Tamel S.A.).