Studenci zdobywali doświadczenie w Zakładach Mechanicznych

Dzięki porozumieniu zawartemu między Uczelnią i Zakładami, studenci kierunków inżynierskich współpracowali z Działem Konstrukcyjno-Elektronicznym Centrum Badawczo-Rozwojowego przy opracowywaniu systemu przeznaczonego dla dowódcy wozu amunicyjnego.