Spotkanie integracyjne między Pracodawcami a Uczelnią

Uczelniane Biuro Karier i Projektów zorganizowało spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami pod nazwą: „PWSZ – Uczelnia otwarta na współpracę”.