Seminarium Bolońskie nt. reform w polskim szkolnictwie wyższym

PWSZ w Tarnowie była miejscem obrad seminarium bolońskiego "Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym", które poprowadzili członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym m.in. Marek Frankowicz i Tomasz Saryusz-Wolski.