Sejmik Województwa Tarnowskiego popiera ideę utworzenia w Tarnowie uczelni

4 grudnia 1996 r. Sejmik Samorządowy Województwa Tarnowskiego podjął uchwałę w której poparł ideę utworzenia w Tarnowie uczelni wyższej kształcącej na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich.