Samorządowcy lokalni wyrażają wolę powołania WSZ w Tarnowie

10 lipca 1997 r. Rada Miasta Tarnowa wspólnie z wojewodą Tarnowskim wyraziła wolę powołania w Tarnowie Wyższej Szkoły Zawodowej. Gmina Miasta Tarnowa zadeklarowała wsparcie finansowe przy powstaniu szkoły i po jej utworzeniu.