Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie wspierania i rozwoju działalności edukacyjnej, upowszechniania osiągnięć nauki, propagowania pogłębiania wiedzy i zainteresowań przez osoby dorosłe. Tego samego dnia odbyła się inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w murach tarnowskiej PWSZ. Pierwszy wykład, pt. "Gladiator z plastikowym mieczem?" wygłosił Rektor prof. Stanisław Komornicki.