Rozpoczęcie działalności Wszechnicy Tarnowskiej

Z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza rozpoczęła działalność Wszechnica Tarnowska. Wykład inauguracyjny "Początek wszechświata - wielki wybuch" wygłosił ks. prof. Michał Heller. Fotografia archiwalna z roku 2009.