Rozpoczęcie budowy Instytutu Ochrony Zdrowia coraz bliższe

W tarnowskiej Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Foto: Paweł Topolski.