Rozmowy tarnowskich samorządowców z Rektorem UJ

Listopad 1995 r. Prezydent Roman Ciepiela i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Aleksandrem Kojem. Rozmowy dotyczyły doboru kadry dydaktycznej i programu studiów oraz koordynacji współpracy z uczelniami akademickimi w Krakowie.