Rozdanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe, otrzymali z rąk Rektora prof. Stanisława Komornickiego dyplomy ukończenia studiów.