PWSZ i PFRON razem dla niepełnosprawnych

Wspólne działania, promowanie przedsięwzięć adresowanych dla studentów niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości, aktywizacja społeczna i zawodowa – to tylko niektóre założenia podpisanego porozumienia pomiędzy PWSZetami z całej Małopolski.

Uczelnie zobowiązały się w nim do współpracy przy realizacji Programu Absolwent. Program ten ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku.