PWSZ w międzynarodowym projekcie HEALINT

Tarnowska PWSZ wzięła udział w międzynarodowym projekcie HEALINT. Jego głównym celem jest ustanowienie jednolitego systemu audytu placówek oferujących praktyki dla studentów w obszarze pielęgniarstwa.

W zespole pracującym nad znalezieniem rozwiązania są przedstawiciele szkół wyższych z kilku krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Hiszpanii i Malty. Jedyną uczelnią z Polski biorącą udział w projekcie jest tarnowska PWSZ.