Prof. Stanisław Komornicki

25 maja 2007 r. Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego na stanowisko rektora, na kadencję 2007 - 2011. Prorektorem ds. ogólnych został dr hab. Wacław Rapak, Prorektorem ds. studenckich dr Józef Węglarz.