Prof. Juszkiewicz ponownie rektorem

28 marca 2003 r. Senat PWSZ w Tarnowie wybrał prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza na Rektora Uczelni, na kadencję w latach 2003 - 2007. Stanowiska prorektorów objęli: prof. dr hab. Stanisław Komornicki, dr inż. Władysław Iwaniec.