Prof. dr hab. Stanisław Komornicki rektorem na drugą kadencję

24 marca 2011 r. Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora, na drugą kadencję w latach 2011 - 2015, prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu. Decyzja Kolegium Elektorów była jednomyślna. 31 marca Kolegium zaakceptowało kandydatów na stanowiska prorektorów. Prorektorem ds. ogólnych został dr hab. Wacław Rapak, prorektorem ds. studenckich dr Józef Węglarz. Funkcję Kanclerza w dalszym ciągu pełni mgr Roman Żok, a Kwestora mgr Halina Matug.