Prezydencka nagroda dla studenta administracji

Konrad Sikorski, student III roku specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nagrodę „Dla Dobra Wspólnego”.

Konrad, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie działał w Studenckim Kole Naukowym LEX oraz w Fundacji Court Watch Polska, której był ambasadorem. Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie m.in. Obywatelskiego Monitoringu Sądów, Projektu Edukacji Prawnej „Szkolny Paragraf”, czy Projektu „Mam to w BIPie”.

Konrad Sikorski, jako ambasador Fundacji uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W kategorii Dzieło nagrodę przyznano Fundacji Court Watch Polska. Nagroda ta przyznawana jest kandydatom nominowanym przez Kapitułę w trzech kategoriach .