Premier Kazimierz Marcinkiewicz wizytuje Uczelnię

Wizyta Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza.