Premier Jarosław Kaczyński w murach PWSZ

Wizyta Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z pracownikami Uczelni.