Powstało laboratorium akustyczno-fonetyczne

W tarnowskiej PWSZ powstało laboratorium akustyczno-fonetyczne. Co godne podkreślenia, tarnowska uczelnia jest pierwszą wyższą szkołą zawodową w Polsce dysponującą tego typu pomieszczeniem.

Laboratorium powstało w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Instytutu Politechnicznego. Specjalnie wytłumione pomieszczenie o nieregularnym kształcie posłuży przede wszystkim do badań naukowych związanych z akustyką i analizą mowy. Są to dziedziny, w których naukowcy z Tarnowa od lat realizują innowacyjne badania na światowym poziomie.