Powołano Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie

19 maja 1998 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o powołaniu z dniem 1 lipca 1998 r. Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pierwszej uczelni tego typu w Polsce. Powołana WSZ prowadziła następujące specjalności zawodowe: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, matematykę z informatyką, chemię stosowaną, elektrotechnikę z elektroniką.