Powołano Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

Ośrodek działa przy uczelnianej Bibliotece. Do jego zadań należy pomoc w korzystaniu z katalogu biblioteki, wyszukaniu literatury na konkretny temat, posługiwaniu się bibliotecznymi bazami danych.