Powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

11 lipca 2000 r. na podstawie Uchwały Senatu Uczelni oraz rozporządzenia MEN powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny ze specjalnościami administracja publiczna oraz agroekonomia.