Powołanie pełnomocników ds. utworzenia uczelni

1 stycznia 1996 r. Zarząd Miasta powołał na pełnomocnika ds. utworzenia w Tarnowie uczelni wyższej mgr. Romana Żoka.
Z kolei Rektor UJ prof. Aleksander Koj i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda powołali na wspólnego pełnomocnika do spraw uczelni prof. Adama Juszkiewicza